03.08.2002 15:57:43
Názvosloví
Hydrogensoli s více centrálními atomy s vyjádřením počtu atomů kationtu v názvu
X.C var. A

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů
vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic
  název základ vzorce
z názvu
dopočítání počtu
kyslíků
výsledný vzorec
1. hydrogen
di
fosforečnan
tri
amonný
(NH4)3+IH+IP2+VO$-II 3.1+1.1+2.5+$.(-2) = 0 »»
»»»$=7
(NH4)3+IH+IP2+VO7-II
(NH4)3HP2O7
2. hydrogen
di
fosforečnan
tri
vápenatý
Ca3+IIH+IP2+VO$-II 3.2+1.1+2.5+$.(-2) # 0
Neexistuje celý počet kyslíků!!!
Z toho důvodu se použije
křížové pravidlo pro vzorec
Ca3+II(H+IP2+VO$-II)?-Y
+II   -Y
   
3   ?
+II   -3
   
3   2

Ca3+II(H+IP2+VO$-II)2-III
se určí počet kyslíků
1.1+2.5+$.(-2)=-3 »»»»$=7
Ca3+II(H+IP2+VO7-II)2-III

Ca3(HP2O7)2

[nahoru][varianta A][varianta B][slouceniny-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][go home]
Zpět na hlavní stránku