03.08.2002 15:51:38
Názvosloví
Hydrogensoli s více centrálními atomy s vyjádřením počtu atomů kationtu v názvu
X.B

Určete názvy:
vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic
1. (NH4)3HP2O7
2. Ca3(HP2O7)2

[nahoru][varianta A][varianta B][slouceniny-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][go home]
Zpět na hlavní stránku