09.05.2000 19:21:17

Názvosloví thiosloučenin a sloučenin thionanů

XIII.B

Určete názvy:
kdy psát arabské a kdy římské číslice předpony vyjadřující počet
vzorce názvy podrobně metodika thioanionty 13 kationty 1 kationty 2
1. Ca(S2O3)
2. K2(S2O3)
3. BaCSO2
4. (NH4)2CS3
5. Co3(AsS3)2
6. Ba3(AsS4)2
7. (NH4)2(S2O6)
8. K2(S3O6)
9. Cs2(S4O6)
10. Al2(S5O6)3
11. CaS6O6
12. Al2(Sn+2O6)3

kationty 1,kationty 2, thioanionty 13, nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home