09.05.2000 19:08:17

Názvosloví thiosloučenin a sloučenin thionanů

XIII.A

Určete vzorce:
kdy psát arabské a kdy římské číslice předpony vyjadřující počet
vzorce názvy podrobně metodika thioanionty 13 kationty 1 kationty 2
1. thiosíran vápenatý
2. thiosíran draselný
3. thiouhličitan barnatý
4. trithiouhličitan amonný
5. trithioarsenitan kobaltnatý
6. tetrathioarseničnan barnatý
7. dithionan amonný
8. trithionan draselný
9. tetrathionan cesný
10. pentathionan hlinitý
11. hexathionan vápenatý
12. polythionan hlinitý

kationty 1,kationty 2, thioanionty 13, nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home