03.12.2006 23:23:45
Názvosloví
Hydrogenkyslíkaté anionty s jedním centrálním atomem bez vyjádření kyslíku v názvu
IV.C

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů
metodika názvy vzorce podrobné řešení návod, kdy psát arabské a kdy římské číslice
  název základ vzorce sestavený přímo z názvu doplnění nejmenšího možného počtu kyslíků tak, aby mohl vzniknout aniont výsledný vzorec  
1. hydrogenfosforečnan (H+IP+V ...)-? (H+IP+VO4-II)-2
1+5+4.(-2) = -2
HPO4-2  
2. dihydrogenfosforečnan (H2+IP+V ...)-? (H2+IP+VO4-II)-1
2.1+5+4.(-2) = -1
H2PO4-1  
3. hydrogenfosforitan (H+IP+III ...)-? (H+IP+IIIO3-II)-2
1+3+3.(-2) = -2
HPO3-2 pozn.
4. dihydrogenfosforitan (H2+IP+III ...)-? (H2+IP+IIIO3-II)-1
2.1+3+3.(-2) = -1
H2PO3-1 pozn.
5. dihydrogenfosfornan (H2+IP+I ...)-? (H2+IP+IO2-II)-1
2.1+1+2.(-2) = -1
H2PO2-1 pozn.
6. hydrogenvanadičnan (H+IV+V ...)-? (H+IV+VO4-II)-2
1+5+4.(-2) = -2
HVO4-2  
7. hydrogenchroman (H+ICr+VI ...)-? (H+ICr+VIO4-II)-1
1+6+4.(-2) = -1
HCrO4-1  
8. hydrogensiřičitan (H+IS+IV ...)-? (H+IS+IVO3-II)-1
1+4+3.(-2) = -1
HSO3-1  
9. hydrogensíran (H+IS+VI ...)-? (H+IS+VIO4-II)-1
1+6+4.(-2) = -1
HSO4-1  
10. hydrogenuhličitan (H+IC+IV ...)-? (H+IC+IVO3-II)-1
1+4+3.(-2) = -1
HCO3-1  
11. hydrogenwolframan (H+IW+VI ...)-? (H+IW+VIO4-II)-1
1+6+4.(-2) = -1
HWO4-1  

Pozn.: U podtržených vzorců a názvů se po kliknutí objeví jejich strukturní vzorec

Fosfor

Fosfor je ve svých oxoanintech vždy pětivazný s koordinačním číslem čtyři. Z toho vyplývá, že se v některých sloučeninách váže vodík přímo na fosfor (nelze ho odštěpit jako u skupiny OH) a lépe ho ve vzorci vystihuje vyjádření hydrido
  běžně používaný název   název vystihující strukturu
HPO3-2 hydrogenfosforitan

(H+IP+IIIO3-II)-2 ...1+3+3.(-2) = -2

hydridotrioxofosforečnan

(P+VO3-IIH-I)-2 ...5+3.(-2)+1.(-1) = -2

H2PO3-1 dihydrogenfosforitan

(H2+IP+IIIO3-II)-1 ......2.1+3+3.(-2) = -1

hydridotrioxohydrogenfosforečnan

(H+IP+VO3-IIH-I)-1 ...1+5+3.(-2)+1.(-1) = -1

H2PO2-1 dihydrogenfosfornan

(H2+IP+IO2-II)-1 ......2.1+1+2.(-2) = -1

dihydridodioxofosforečnan

(P+VO2-IIH2-I)-1 ...5+2.(-2)+2.(-1) = -1

[nahoru][anionty-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]
Go home