23.04.2000 23:55:51

Názvosloví

Hydrogenkyslíkaté anionty s jedním centrálním atomem bez vyjádření kyslíku v názvu

IV.A

Určete vzorce těchto aniontů

zde navíc máte k dispozici:

návod, kdy psát arabské a kdy římské číslice
metodiku názvy vzorce podrobné řešení
1. hydrogenfosforečnan 6. hydrogenvanadičnan
2. dihydrogenfosforečnan 7. hydrogenchroman
3. hydrogenfosforitan 8. hydrogensiřičitan
4. dihydrogenfosforitan 9. hydrogensíran
5. dihydrogenfosfornan 10. hydrogenuhličitan
    11. hydrogenwolframan

Pozn.: U podtržených vzorců a názvů se po kliknutí objeví jejich strukturní vzorec

nahoru ,anionty-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, strukturní vzorce , go home