24.02.2006 22:19:38
Metodika názvosloví kyslíkatých aniontů
hydrogenanionty s jením centrálním atomem bez vyjádřeníkyslíku v názvu

IV.D

Metodika
návod, kdy psát arabské a kdy římské číslice návod, jak předponami vyjadřovat počet
metodika názvy vzorce podrobné řešení
1. Podstatné jméno značí anion, který má záporný náboj- to znamená, že toto můžeme ihned vyznačit (.......)-?
2. Součástí podstatného jména je hydro- nebo hydrogen- , to znamená vodík s oxidačním číslem plus jedna umístíme ho tolikrát, kolikrát říká předpona ( obecně y krát] (Hy+I ...)-?
2. Podstatné jméno tvoří dále název tzv. centrálního atomu, ten umístíme do závorky (obecně značíme M) (Hy+I M...)-?
  Podstatné jméno má koncovku, která značí kladné oxidační číslo:
  koncovka oxidační číslo
pozn. -nan + I
  -natan + II
  -itan + III
  -ičitan + IV
  -ičnan nebo -ečnan + V
pozn. -an + VI
  -istan + VII
  -ičelan + VIII
 
3. Dle koncovky přiřadíme centrálnímu atomu, kladné oxidační číslo (obecně x) (Hy+IM+x ...)-?
4. Pokud není v názvu nějaké další určení (např. počet kyslíků nebo nějaký prvek či skupina tzv. ligand) - a to v této kapitole není -přidáváme do závorky postupně atomy kyslíku, které mají oxidační číslo -II tak dlouho, až je získán záporný náboj. Jinými slovy nejmenší možný počet kyslíků, kdy je již dosažen záporný náboj. Pokud je atomů kyslíku obecně z , platí matematicky
y.1+x+z.(-2) <O , zároveň se výraz na pravé straně nerovnice musí rovnat -1 nebo - 2, neboť jeden kyslík má náboj - 2
(Hy+I M+xOz-II)y.1+x+z(-2)
5. Jelikož je výraz y.1+x+z.(-2) <O platí, že celkový náboj je záporný a tudíž se skutečně jedná o anion  
Pozor na koncovky!!!

Velmi často se pletou koncovky - an a -nan

-nan, oxidační číslo. +I -an, oxidační číslo + VI
chlornan síran
jodnan manganan
bromnan selenan

[nahoru][anionty-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]
Go home