24.02.2006 22:03:24
Názvosloví víceatomových aniontů s koncovkou -id

II.A

návod, kdy psát arabské a kdy římské číslice
názvy vzorce

Určete vzorce těchto aniontů:

1. hydroxid 8. kyanid 15. imid
2. peroxid 9. kyanatan (výjimka v koncovce) 16. hydrazid
3. hyperoxid 10. isokyanatan (výjimka v koncovce) 17. disulfid
4. hydrogenfluorid 11. rhodanid (thiokyanatan) 18. trisulfid
5. trijodid 12. isothiokyanatan (výjimka v koncovce) 19. tetrasulfid
6. azid 13. amid 20. polysulfid
7. ozonid 14. acetylid    

[nahoru][anionty-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]
Go home