31.10.2007 22:52:11
Metodika názvosloví peroxosloučenin
XII.D

Metodika

kdy psát arabské a kdy římské číslice návod, jak předponami vyjadřovat počet
vzorce názvy podrobně metodika kationty 1 kationty 2 peroxoanionty
Na úvod hlavní zásada - sloučeniny a tudíž i hydrogensoli jsou elektricky neutrální, to znamená, že mají výsledné oxidační číslo rovno nule
1. Základem k sestavení vzorce je znalost tvorby příslušných kationtů a peroxoaniontů  
2. Obecně kation označíme M s oxidačním číslem +x a peroxoanion L s celkovým oxidačním číslem -y. M+xL-y
3. Jelikož, jak již řečeno úvodem, výsledné oxidační číslo hydrogensolí je rovno nule, používá se jednoduché křížové pravidlem, kde se po diagonále čísla (v absolutní hodnotě) jednoduše přenesou
+x   -y
   
y   x
4. Pokud není uvedeno jinak, jsou vůči sobě ionty v nejmenších možných slučovacích poměrech. To znamená, že pokud se najde u koeficietů společný dělitel, krátí se jím koeficienty u iontů.  

[nahoru][ligandy][slouceniny-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][go home]