31.10.2007 22:49:42
Názvosloví peroxosloučenin
XII.B

Určete název:

kdy psát arabské a kdy římské číslice návod, jak předponami vyjadřovat počet
vzorce názvy podrobně metodika kationty 1 kationty 2 peroxoanionty
1. (NH4)2SO5
2. CrO5
3. NH4H2PO5
4. (NH4)2S2O8
7. NH4NO4
8. Na2CO5
9. (NH4)4(P2O8)

[nahoru][ligandy][slouceniny-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][go home]