13.05.2000 21:22:53

Názvosloví

Hydrogensoli s jedním centrálním atomem s vyjádřením počtu atomů kationtu v názvu

VIII.A var. A

Určete vzorce:
vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic
1. dihydrogentelluran tetraamonný
2. hydrogenxeničelan triamonný
3. hydrogenxeničelan trivápenatý
4. dihydrogenjodistan trivápenatý

nahoru , varianta B, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home