13.05.2000 20:39:27

Metodika názvosloví hydrogensolí

(s jedním centrálním atomem s vyjádřením počtu atomů kyslíku v názvu)

VIII.D var.B

Metodika

vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení kationty 1
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení kationty 2
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic hydrogenanionty 8
Na úvod hlavní zásada - sloučeniny a tudíž i soli jsou elektricky neutrální, to znamená, že mají výsledné oxidační číslo rovno nule
1. Základem k sestavení vzorce je znalost tvorby příslušných kationtů a hydrogenaniontů  
2. Obecně kation označíme M s oxidačním číslem +x a hydrogenanion L (obsahuje jeden či několik vodíků, jeden centrální atom a kyslíky) s oxidačním číslem -y. M+xL-y
3. Jelikož, jak již řečeno úvodem, výsledné oxidační číslo solí je rovno nule, používá se jednoduché křížové pravidlem, kde se po diagonále čísla (v absolutní hodnotě) jednoduše přenesou
+x   -y
   
y   x
5. Pokud není uvedeno jinak, jsou vůči sobě ionty v nejmenších možných slučovacích poměrech. To znamená, že pokud se najde u koeficietů společný dělitel, krátí se jím koeficienty u iontů.  

nahoru , varianta A, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home