13.05.2000 20:51:57

Názvosloví

Hydrogensoli s jedním centrálním atomem s vyjádřením počtu atomů kyslíku v názvu

VIII.C var. B

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů
vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení kationty 1
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení kationty 2
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic hydrogenanionty 8
  název kation hydrogenanion křížové pravidlo
(pokud lze,krátí se)
vzorec výsledný vzorec
3. hexaoxo
di
hydrogen
telluran
amonný
NH4+1 H2TeO6-4
+I   -IV
   
4   1
(NH4)4+I(H2TeO6)-IV (NH4)4H2TeO6
4. hexaoxo
hydrogen
xeničelan
amonný
NH4+1 HXeO6-3
+I   -III
   
3   1
(NH4)3+I(HXeO6)-III (NH4)3HXeO6
9. hexaoxo
hydrogen
xeničelan
vápenatý
Ca+2 HXeO6-3
+II   -III
   
3   2
Ca3+II(HXeO6)2-III Ca3(HXeO6)2
10. hexaoxo
di
hydrogen
jodistan
vápenatý
Ca+2 H2IO6-3
+II   -III
   
3   2
Ca3+II(H2IO6)2-III Ca3(H2IO6)2

nahoru , varianta A, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, go home