13.05.2000 20:12:26

Názvosloví

Hydrogensoli s jedním centrálním atomem s vyjádřením počtu atomů kationtu v názvu

VIII.B

Určete názvy:
vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic
1. (NH4)4H2TeO6
2. (NH4)3HXeO6
3. Ca3(HXeO6)2
4. Ca3(H2IO6)2

nahoru , varianta A, varianta B, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home