13.05.2000 21:22:34

Názvosloví

Hydrogensoli s jedním centrálním atomem s vyjádřením počtu atomů kationtu v názvu

VIII.A var. B

Určete vzorce:
vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení kationty 1
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení kationty 2
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic hydrogenanionty 8
1. hexaoxodihydrogentelluran amonný
2. hexaoxohydrogenxeničelan amonný
3. hexaoxohydrogenxeničelan vápenatý
4. hexaoxodihydrogenjodistan vápenatý

nahoru , varianta A, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home