13.05.2000 22:52:28

Názvosloví

solí s více centrálními atomy s vyjádřením počtu atomů kationtu v názvu

IX.B

Určete názvy:
vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic
1. Ca2B6O11
2. (NH4)4P2O7
3. Sr2P2O7
4. ZrP2O7
5. ZrV2O7
6. (NH4)4V2O7
7. (NH4)6Mo7O24
8. (NH4)8Mo36O112
9. Fe2Si2O6
10. Ca3Si3O9
11. Ca3(V3O9)2

nahoru , varianta A,varianta B, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home