30.04.2000 00:56:47

Metodika názvosloví kyslíkatých aniontů

s více centrálními atomy s vyjádřením kyslíku v názvu

zde k jinému zadání - bez uvedení počtu kyslíků, ale s uvedením výsledného náboje

IX.D

Metodika

návod, jak předponami vyjadřovat počet návod, kdy psát arabské a kdy římské číslice
vzorce názvy a podrobné řešení další způsob názvů a podrobné řešení metodika
1. Podstatné jméno značí anion, který má záporný náboj - to znamená, že toto můžeme ihned vyznačit (.......)-?
2. Podstatné jméno tvoří název tzv. centrálního atomu (obecně značíme M) včetně jeho počtu v molekule (obecně y), umístíme je do závorky (My ...)-?
  Podstatné jméno má koncovku, která značí kladné oxidační číslo:
  koncovka oxidační číslo
pozn. -nan + I
  -natan + II
  -itan + III
  -ičitan + IV
  -ičnan nebo -ečnan + V
pozn. -an + VI
  -istan + VII
  -ičelan + VIII
 
3. Dle koncovky přiřadíme centrálnímu atomu, kladné oxidační číslo (obecně x) (My+x ...)-?
4. V názvu je určen počet kyslíků z , které mají oxidační číslo -II ,ty umístíme do závorky (My+xOz-II)+y.x+z(-2)
5. Vypočítáme náboj,dle vzorce náboj = +y.x+z.(-2) ,jelikož se jedná o anion, musí vyjít záporný (-n) (My+xOz-II)-n

nahoru ,anionty-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, strukturní vzorce ,go home

Metodika - k zadání bez uvedení počtu kyslíků, ale s uvedením náboje

návod, jak předponami vyjadřovat počet návod, kdy psát arabské a kdy římské číslice
vzorce názvy a podrobné řešení další způsob názvů a podrobné řešení metodika
1. Podstatné jméno značí anion, který je číselně uveden -n to znamená, že toto můžeme ihned vyznačit (.......)-n
2. Podstatné jméno tvoří název tzv. centrálního atomu (obecně značíme M) včetně jeho počtu v molekule (obecně y), umístíme je do závorky (My ...)-n
  Podstatné jméno má koncovku, která značí kladné oxidační číslo:
  koncovka oxidační číslo
pozn. -nan + I
  -natan + II
  -itan + III
  -ičitan + IV
  -ičnan nebo -ečnan + V
pozn. -an + VI
  -istan + VII
  -ičelan + VIII
 
3. Dle koncovky přiřadíme centrálnímu atomu, kladné oxidační číslo (obecně x) (My+x ...)-n
4. Doplníme počet kyslíků , které mají oxidační číslo -II , počet kyslíků z vypočítáme dle vzorce -n = +y.x+z.(-2) , z toho plyne +z ={- n -[+y.x]}/(-2) (My+xOz-II)-n

Pozor na koncovky!!!

Velmi často se pletou koncovky - an a -nan

-nan, oxidační číslo. +I -an, oxidační číslo + VI
chlornan síran
jodnan manganan
bromnan selenan

nahoru ,anionty-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, strukturní vzorce ,go home