12.11.2001 09:29:45
Názvosloví komplexních solí
s komplexním aniontem
XV.B

Určete názvy:
přehled ligandů předpony vyjadřující počet
arabské a římské číslice předpony vyjadřující násobky kationty 1
vzorce názvy podrobně komplexní anionty 14 metodika
1. Cu[RuCl4(HSO3)3]2
2. Cu3[Ag(S2O3)2]2
3. Cu2[Fe2(NO)4S4]
4. K[B(NO3)4]
5. Ca3[Co(NO2)6]2
6. K2+I[HgI4]-II
7. Cu[Au(S)2S]2
8. K3[CoI(CN)5]
9. Cu[CrF4O]2
10. NH4+I[Cr(NH3)2(NCS)4]-I
11. K2[Pt(H2O)3(NH3)3Cl6]
12. K2[Fe2(NO)4S2]
13. Cu2[Fe(CN)6]
14. Fe4[Fe(CN)6]3
15. Fe3[Fe(CN)6]2
16. Li[BH4]
17. K[Ga(H2O)10(OH)4]
18. Na3[AlF6]

[přehled ligandů][komplexní anionty][nahoru][slouceniny-názvosloví][ názvosloví][anorganická chemie][go home]