06.11.2001 16:51:45
Metodika názvosloví komplexních solí
s komplexním aniontem
XV.D

Metodika
přehled ligandů předpony vyjadřující počet
arabské a římské číslice předpony vyjadřující násobky kationty 1
vzorce názvy podrobně komplexní anionty 14 metodika
Na úvod hlavní zásada - sloučeniny a tudíž i komplexní soli jsou elektricky neutrální, to znamená, že mají výsledné oxidační číslo rovno nule
1. Základem k sestavení vzorce je znalost tvorby příslušných kationtů a komplexních aniontů  
2. Obecně kation označíme M s oxidačním číslem +x a komplexní anion L s oxidačním číslem -y. M+xL-y
3. Jelikož, jak již řečeno úvodem, výsledné oxidační číslo solí je rovno nule, používá se jednoduché křížové pravidlem, kde se po diagonále čísla (v absolutní hodnotě) jednoduše přenesou
+x   -y
   
y   x
5. Pokud není uvedeno jinak, jsou vůči sobě ionty v nejmenších možných slučovacích poměrech. To znamená, že pokud se najde u koeficietů společný dělitel, krátí se jím  

[přehled ligandů][komplexní anionty][nahoru][slouceniny-názvosloví][ názvosloví][anorganická chemie][go home]