03.08.2002 11:48:16
Metodika názvosloví thiosloučenin a thionanů
XIII.D

Metodika thiosloučenin
návod, kdy psát arabské a kdy římské číslice návod, jak předponami vyjadřovat počet
metodika názvy vzorce podrobné řešení
1. Sestavíte vzorec odpovídajícího aniontu jakoby se dle názvu thioskupina vůbec nevyskytovala. Pokud nevíte jak podívejte se na metodiku. (MyOz)-r
2. Pokud je v názvu pouze thio (bez násobných předpon), znamená to, že jeden z atomů kyslíku (oxidu) O-2 je nahrazen pthioskupinou S-2. Takže se při zachování náboje aniontu prostě ubere jeden kyslík a přidá jedna síra a je hotovo. (MySOz-1)-r
3. V případě, když je v molekule thioskupin více,obecně p (pozná se dle násobné předpony) se prostě ubere p kyslíků a přidá p atomů síry (MySpOz-p)-r

[nahoru][anionty-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]

Metodika thionanů
1. Napíšete obecný vzorec thionanů (SyO6)-2
2. Za y do vzorce dosadíte číslo, které tvoří předponu u thionanu  

[nahoru][anionty-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]
Zpět na hlavní stránku