03.08.2002 15:13:17
Názvosloví

Kyslíkaté anionty s více centrálními atomy

IX.C - bez vyjádření kyslíku, ale s uvedením výsledného náboje

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů
návod, jak předponami vyjadřovat počet návod, kdy psát arabské a kdy římské číslice
vzorce názvy a podrobné řešení další způsob názvů a podrobné řešení metodika
  název základ vzorce sestavený přímo z názvu doplnění takového počtu kyslíků , aby vznikl aniont předepsaného náboje výsledný vzorec
1. difosforečnan (-4) (P2+V....)-4 (P2+VO7-II)-4
2.5+7.(-2) = -4
P2O7-4
2. divanadičnan(-4) (V2+V....)-4 (V2+VO7-II)-4
2.5+7.(-2) = -4
V2O7-4
3. trivanadičnan(-3) (V3+V....)-3 (V3+VO9-II)-3
3.5+9.(-2) = -3
V3O9-3
4. dekavanadičnan(-6) (V10+V....)-6 (V10+VO28-II)-6
10.5+28.(-2) = -6
V10O28-6
5. hexaniobičnan(-8) (Nb6+V....)-8 (Nb6+VO19-II)-8
6.5+19.(-2) = -8
Nb6O19-8
6. dekavanadičnan (-6) (V10+V....)-6 (V10+VO28-II)-6
10.5+28.(-2) = -6
V10O28-6
7. trifosforečnan(-5) (P3+V....)-5 (P3+VO10-II)-5
3.5+10.(-2) = -5
P3O10-5
8. trikřemičitan (-8) (Si3+IV....)-8 (Si3+IVO10-II)-8
3.4+10.(-2) = -8
Si3O10-8
9. heptamolybdenan(-6) (Mo7+VI....)-6 (Mo7+VIO24-II)-6
7.6+24.(-2) = -6
Mo7O24-6
10. hexatriakontamolybdenan(-8) (Mo36+VI....)-8 (Mo36+VIO112-II)-8
36.6+112.(-2) = -8
Mo36O112-8
11. hexaboritan (-4) (B6+III....)-4 (B6+IIIO11-II)-4
6.3+11.(-2) = -4
B6O11-4
12. trikřemičitan (-4) (Si3+IV....)-4 (Si3+IVO8-II)-4
3.4+8.(-2) = -4
Si3O8-4

[nahoru][anionty-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]
Zpět na hlavní stránku