08.05.2000 17:49:21

Názvosloví hydrogensolí

(s jedním centrálním atomem bez vyjádření počtu atomů kationtu nebo kyslíku v názvu)

IV.A

Určete vzorce:
kdy psát arabské a kdy římské číslice kationty 1 kationty 2
vzorce názvy podrobně metodika hydrogenanionty 4
1. hydrogenfosforečnan hlinitý
2. hydrogenfosforečnan vápenatý
3. hydrogenfosforečnan draselný
4. dihydrogenfosforečnan draselný
5. dihydrogenfosforitan strontnatý
6. hydrogenfosforitan hořečnatý
7. dihydrogenfosfornan hořečnatý
8. hydrogensiřičitan vápenatý
9. hydrogensiřičitan draselný
10. hydrogensíran vápenatý
11. hydrogensíran draselný
12. hydrogenuhličitan hlinitý
13. hydrogenmolybdenan amonný
14. hydrogenwolframan amonný
15. hydrogenvanadičnan amonný
16. dihydrogenvanadičnan amonný

nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home