08.05.2000 17:52:26

Názvosloví hydrogensolí

(s jedním centrálním atomem bez vyjádření počtu atomů kationtu nebo kyslíku v názvu)

IV.B

Určete názvy:
kdy psát arabské a kdy římské číslice kationty 1 kationty 2
vzorce názvy podrobně metodika hydrogenanionty 4
1. Al2(HPO4)3
2. CaHPO4
3. K2HPO4
4. KH2PO4
5. Sr(H2PO3)2
6. MgHPO3
7. Mg(H2PO2)2
8. Ca(HSO3)2
9. KHSO3
10. Ca(HSO4)2
11. KHSO4
12. Al(HCO3)3
13. NH4HMoO4
14. NH4HWO4
15. (NH4)2HVO4
16. (NH4)H2VO4

nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home