08.05.2000 17:50:14

Názvosloví hydrogensolí

(s jedním centrálním atomem bez vyjádření počtu atomů kationtu nebo kyslíku v názvu)

IV.C

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů
kdy psát arabské a kdy římské číslice kationty 1 kationty 2
vzorce názvy podrobně metodika hydrogenanionty 4
  název kation hydrogen
anion
křížové pravidlo
(pokud lze, krátí se )
vzorec výsledný vzorec
1. hydrogen
fosforečnan
hlinitý
Al+3 HPO4-2
+III   -II
   
2   3
Al2+III(HPO4)3-II Al2(HPO4)3
2. hydrogen
fosforečnan
vápenatý
Ca+2 HPO4-2
+II   -II
   
1   1
Ca+II(HPO4)-II CaHPO4
3. hydrogen
fosforečnan
draselný
K+1 HPO4-2
+I   -II
   
2   1
K2+I(HPO4)-II K2HPO4
4. dihydrogen
fosforečnan
draselný
K+1 H2PO4-1
+I   -I
   
1   1
K+I(H2PO4)-I KH2PO4
5. dihydrogen
fosforitan
strontnatý
Sr+2 H2PO3-1
+II   -I
   
1   2
Sr+II(H2PO3)2-I Sr(H2PO3)2
6. hydrogen
fosforitan
hořečnatý
Mg+2 HPO3-2
+II   -II
   
1   1
Mg+II(HPO3)-II MgHPO3
7. dihydrogen
fosfornan
hořečnatý
Mg+2 H2PO2-1
+II   -I
   
1   2
Mg+II(H2PO2)2-I Mg(H2PO2)2
8. hydrogen
siřičitan
vápenatý
Ca+2 HSO3-1
+II   -I
   
1   2
Ca+II(HSO3)2-I Ca(HSO3)2
  kationty 1,kationty 2, hydrogenanionty 4, nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home
9. hydrogen
siřičitan
draselný
K+1 HSO3-1
+I   -I
   
1   1
K+I(HSO3)-I KHSO3
10. hydrogen
síran
vápenatý
Ca+2 HSO4-1
+II   -I
   
1   2
Ca+II(HSO4)2-I Ca(HSO4)2
11. hydrogen
síran
draselný
K+1 HSO4-1
+I   -I
   
1   1
K+I(HSO4)-I KHSO4
12. hydrogen
uhličitan
hlinitý
Al+3 HCO3-1
+III   -I
   
1   3
Al+III(HCO3)3-I Al(HCO3)3
13. hydrogen
molybdenan
amonný
NH4+1 HMoO4-1
+I   -I
   
1   1
(NH4)+I(HMoO4)-I NH4HMoO4
14. hydrogen
wolframan
amonný
NH4+1 HWO4-1
+I   -I
   
1   1
(NH4)+I(HWO4)-I NH4HWO4
15. hydrogen
vanadičnan
amonný
NH4+1 HVO4-2
+I   -II
   
2   1
(NH4)2+I(HVO4)-II (NH4)2HVO4
16. dihydrogen
vanadičnan
amonný
NH4+1 H2VO4-1
+I   -I
   
1   1
(NH4)2+I(H2VO4)-II (NH4)H2VO4

nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home