14.02.2007 16:42:49
Názvosloví - OXIDY
I.C

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů
jednoduché oxidy, dimery, trimery, polymery
kdy psát arabské a kdy římské číslice
vzorce názvy podrobně metodika
název přímo z názvu křížové pravidlo
(sudé se krátí)
vzorec (u dimerů x 2, u trimerů x 3,u polymerů x n) výsledný vzorec
1. oxid

hlinitý

Al?+IIIO?-II
+III   -II
   
2   3
Al2+IIIO3-II Al2O3
2. oxid

chlorný

Cl?+IO?-II
+I   -II
   
2   1
Cl2+IO-II Cl2O
3. oxid

chloričitý

Cl?+IVO?-II
+IV   -II
   
1   2
Cl+IVO2-II ClO2
4. oxid

chloristý

Cl?+VIIO?-II
+VII   -II
   
2   2
Cl2+VIIO7-II Cl2O7
5. oxid

dusný

N?+IO?-II
+I   -II
   
2   1
N2+IO-II N2O
6. oxid

dusnatý

N?+IIO?-II
+II   -II
   
1   1
N+IIO-II NO
7. oxid

dusitý

N?+IIIO?-II
+III   -II
   
2   3
N2+IIIO3-II N2O3
8. oxid

dusičitý

N?+IVO?-II
+IV   -II
   
1   2
N+IVO2-II NO2
9. oxid

dusičný

N?+VO?-II
+V   -II
   
2   5
N2+VO5-II N2O5
10. oxid

uhelnatý

C?+IIO?-II
+II   -II
   
1   1
C+IIO-II CO
11. oxid

uhličitý

C?+IVO?-II
+IV   -II
   
1   2
C+IVO2-II CO2
12. oxid

rutheničelý

Ru?+VIIIO?-II
+VIII   -II
   
1   4
Ru+VIIIO4-II RuO4
13. oxid

manganistý

Mn?+VIIO?-II
+VII   -II
   
2   7
Mn2+VIIO7-II Mn2O7
14. oxid

siřičitý

S?+IVO?-II
+IV   -II
   
1   2
S+IVO2-II SO2
15. oxid

sírový

S?+VIO?-II
+VI   -II
   
1   3
S+VIO3-II SO3

jednoduché oxidy, dimery, trimery, polymery, nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, go home

16. dimer

oxidu

dusičitého

N?+IVO?-II
+IV   -II
   
1   2
N2+IVO4-II N2O4
17. dimer

oxidu

fosforitého

P?+IIIO?-II
+III   -II
   
2   3
P4+IIIO6-II P4O6
18. dimer

oxidu

fosforečného

P?+VO?-II
+V   -II
   
2   5
P4+VO10-II P4O10
19. dimer

oxidu

arsenitého

As?+IIIO?-II
+III   -II
   
2   3
As4+IIIO6-II As4O6
20. trimer

oxidu

sírového

S?+VIO?-II
+VI   -II
   
1   3
S3+VIO9-II S3O9

jednoduché oxidy, dimery, trimery, polymery, nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, go home

21. polymer

oxidu

sírového

S?+VIO?-II
+VI   -II
   
1   3
(S+VIO3-II)n (SO3)n
22. polymer

oxidu

telluričitého

Te?+IVO?-II
+IV   -II
   
1   2
(Te+IVO2-II)n (TeO2)n
23. polymer

oxidu

křemičitého

Si?+IVO?-II
+IV   -II
   
1   2
(Si+IVO2-II)n (SiO2)n
24. polymer

oxidu

seleničitého

Se?+IVO?-II
+IV   -II
   
1   2
(Se+IVO2-II)n (SeO2)n

[nahoru][slouceniny-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][go home]
Go home