05.05.2000 20:34:57

Názvosloví

Oxidy

I.A

Urči vzorce:
kdy psát arabské a kdy římské číslice
vzorce názvy podrobně metodika
1. oxid hlinitý
2. oxid chlorný
3. oxid chloričitý
4. oxid chloristý
5. oxid dusný
6. oxid dusnatý
7. oxid dusitý
8. oxid dusičitý
9. oxid dusičný
10. oxid uhelnatý
11. oxid uhličitý
12. oxid rutheničelý
13. oxid manganistý
14. oxid siřičitý
15. oxid sírový
16. dimer oxidu dusičitého
17. dimer oxidu fosforitého
18. dimer oxidu fosforečného
19. dimer oxidu arsenitého
20. polymer oxidu sírového
21. polymer oxidu telluričitého
22. polymer oxidu křemičitého
23. polymer oxidu seleničitého

nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home