03.08.2002 11:57:07
Metodika názvosloví komplexních aniontů
XIV.D

1. Podstatné jméno značí anion, který má záporný náboj - to znamená, že toto můžeme ihned vyznačit do hranaté závorky [.......]-?
2. Podstatné jméno tvoří název centrálního atomu (obecně značíme M, počet obecně x) a ligandu či ligandů (obecně značíme L, případně L' či L'', jejich počet obecně y, p, w), umístíme je do závorky. [MxLyL'pL''w]-?
  Řazení ve vzorci
1. Centrální atom
2. Ligandy, řazené dle abecedy dle názvu (to platí pro řazení nejen v názvu, ale i ve vzorci - při řazení se neuvažují počty atomů)
V názvu se jednotlivé ligandy oddělují pomlčkou.
 
3. Centrálnímu atomu a ligandům zapíšeme oxidační čísla (obecně z,u,v,h) [Mx+zLyuL'pvL''wh]-?.
5. Vypočítáme náboj,dle vzorce náboj = +x.z + y.u + p.v + w.h ,jelikož se jedná o anion, musí vyjít záporný (-n)  
  Pozn.: Centrální atom je v drtivé většině jen jeden, nicméně existují i výjimky , kde jich je více
přehled ligandů
předpony vyjadřující počet předpony vyjadřující násobky
kdy psát arabské a kdy římské číslice
vzorce názvy podrobné řešení metodika

[nahoru][anionty-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]
Zpět na hlavní stránku