17.11.2014 16:26:12
Výpočty a určování vzorců

V povznesené náladě (všimněte si těch flašek vlevo) se právě MC chlubí svým vysvědčením z první třídy (údajně již po zavedení povinné školní docházky Marií-Terezií)


Zadání a řešení příkladů, kdy dle procent jednotlivých prvků obsažených ve sloučenině je úkolem určit vzorce empirické, molekulové, funkční a strukturní elektronové, zde je  metodika


 Úlohy (u řešení jsou číselně uvedeny též rovnice s podrobným řešením)

I III V VI VII
A [zadání][řešení][9] [zadání][řešení][11] [zadání][řešení] [zadání][řešení] [zadání][řešení]
B [zadání][řešení][2] [zadání][řešení][2] [zadání][řešení]    
C [zadání][řešení][4] [zadání][řešení][1] [zadání][řešení]    
D [zadání][řešení][1] [zadání][řešení][1] [zadání][řešení]    
E [zadání][řešení][3]   [zadání][řešení]    
F [zadání][řešení][2]   [zadání][řešení]    
G [zadání][řešení][2]        

[nahoru][matchem-výpočty vzorců][matchem][go home]


ANORGANIC[názvosloví][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][vzorce][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][pH][indikátory][činidla][důkazy prvků]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]


Go home