8.11.1999 01:54:38
V. Vzorce solí
s více centrálními atomy (monomery)
zde je zadání v kapitole vzorce (a zde příslušná metodika,) zde v kapitole výpočty vzorců (a zde je příslušná metodika)

  název vzorec
empirický
vzorec
molekulový
vzorec funkční
vzorec strukturní
s iontovou vazbou
vzorec funkční
vzorec strukturní
s kovalentní vazbou
1. didusnan
vápenatý
CaN2O2 CaN2O2
2. difosforečnan
tetraammonný
N4H16

P2O7

N4H16

P2O7

 
3. difosforečnan
distrontnatý
Sr2P2O7 Sr2P2O7
4. difosforečnan
mono
zirkoničitý
ZrP2O7 ZrP2O7
5. disíran
amonný
N2H8S2O7 N2H8S2O7  
6. divanadičnan
tetraamonný
N4H16

V2O7

N4H16

V2O7

 
7. divanadičnan
mono
zirkoničitý
ZrV2O7 ZrV2O7

[nahoru][obecchem-vzorce][matchem-výpočty vzorců][go home]
Go home