14.03.2006 15:49:37
Výpočty vzorců
Metodika
sestavování empirických, molekulových, funkčních a strukturních elektronových vzorců dle procentuálního obsahu prvků

Zde si můžete najít přehled příkladů


Postup při výpočtu

(není zde záměrně používána obecná matematická symbolika, tu lze nalézt v každé učebnici, dle zkušeností však někdy pochopení spíše spíše zkomplikuje, snažím se postup podat co nejjednodušeji)

1. Procentuální obsah každého prvku se vydělí jeho relativní atomovou hmotností

2. Získané koeficienty se vydělí nejmenším číslem
(z toho plyne, že vznikne minimálně jeden koeficient roven jedné)

3. Pokud se koeficienty dalších prvků se blíží celým číslům, lze se pokusit po zaokrouhlení na celá čísla sestavit existující sloučeninu, pokud však řada prvků má koeficienty blížící se polovině za desetinnou čárkou, je pravděpodobné ,že je centrální atom dvakrát a vše je třeba dvakrát rozšířit (u složitějších sloučenin příp. i vícekrát)

Pozor: u nejlehčího prvku (často u vodíku) může být odchylka od celého čísla poměrně značná, neboť i výchozí údaje v procentech jsou zaokroulené

4. Pokud máte sestaveny všechny vzorce s výjimkou strukturního elektronového, zde máte metodiku jeho sestavení


[nahoru][matchem-výpočty vzorců][matchem][go home]
Go home