8.11.1999 01:54:38
V. Vzorce solí
s více centrálními atomy (monomery)

Zapiš empirický, molekulový, funkční a strukturně elektronový vzorec následujících sloučenin
zde je řešení v kapitole vzorce (a zde příslušná metodika,)

  název
1. didusnan vápenatý
2. difosforečnan tetraamonný
3. difosforečnan distrontnatý
4. difosforečnan monozirkoničitý
5. disíran amonný
6. divanadičnan tetraamonný
7. divanadičnan monozirkoničitý

[nahoru][obecchem-vzorce][matchem-výpočty vzorců][go home]
Go home