6.11.1999 20:45:53
V. Vzorce solí
s jedním centrálním atomem (monomery)
zde je zadání v kapitole vzorce (a zde příslušná metodika,) zde v kapitole výpočty vzorců (a zde je příslušná metodika)

  název vzorec
empirický
vzorec
molekulový
vzorec funkční
vzorec strukturní
s iontovou vazbou
vzorec funkční
vzorec strukturní
s kovalentní vazbou
1. fosforečnan
trivápenatý
Ca3P2O8 Ca3P2O8
2. fosforečnan
tridraselný
K3PO4 K3PO4  
3. chlornan
vápenatý
CaCl2O2 CaCl2O2  
4. chloritan
vápenatý
CaCl2O4 CaCl2O4  
5. chlorečnan
vápenatý
CaCl2O6 CaCl2O6  
6. chloristan
vápenatý
CaCl2O8 CaCl2O8  
7. siřičitan
hlinitý
Al2S3O9 Al2S3O9
8. síran
hlinitý
Al2S3O12 Al2S3O12
9. siřičitan
vápenatý
CaSO3 CaSO3
10. síran
vápenatý
CaSO4 CaSO4
11. síran
draselný
K2SO4 K2SO4  
    Go home nahoru obecchem-vzorce a matchem-výpočty vzorců  
12. dusitan
barnatý
BaN2O4 BaN2O4
13. dusičnan
barnatý
BaN2O6 BaN2O6
14. dusitan
amonný
NH2O N2H4O2  
15. dusičnan
amonný
N2H4O3 N2H4O3  
16. dusičnan
titaničitý
TiN4O12 TiN4O12  
17. dusičnan
skanditý
ScN3O9 ScN3O9  
18. dusitan
kobaltnatý
CoN2O4 CoN2O4  
19. dusičnan
kobaltnatý
CoN2O6 CoN2O6  
20. uhličitan
hlinitý
Al2C3O9 Al2C3O9
21. wolframan
vápenatý
CaWO4 CaWO4  
22. wolframan
draselný
K2WO4 K2WO4  
23. křemičitan
mono
zirkoničitý
ZrSiO4 ZrSiO4

[nahoru][obecchem-vzorce][matchem-výpočty vzorců][go home]
Go home