14.03.2006 16:14:15
Výpočty a určování vzorců
V.A

Zadání
Urči název a vypočítej empirický, molekulový, funkční a strukturně elektronový vzorec následujících sloučenin

zde je řešení (zde metodika)


zadání v procentech

1. Ca = 38,8 P = 19,9 O = 41,3
2. K = 55,3 P = 14,6 O = 30,2
3. Ca = 28,0 Cl = 49,6 O = 22,4
4. Ca = 22,9 Cl = 40,5 O = 36,6
5. Ca = 19,4 Cl = 34,3 O = 46,4
6. Ca = 16,8 Cl = 29,1 O = 54,1
7. Al = 18,4 S = 32,7 O = 49,0
8. Al = 15,8 S = 28,1 O = 56,1
9. Ca = 33,4 S = 26,6 O = 39,9
10. Ca = 29,5 S = 23,5 O = 47,0
11. K = 44,9 S = 18,4 O = 36,7
12. Ba = 59,9 N = 12,2 O = 27,9
13. Ba = 42,5 N = 13,0 O = 44,5
14. H = 6,3 N = 43,8 O = 50,0
15. H = 5,0 N = 35,0 O = 60,0
16. Ti = 16,2 N = 18,9 O = 64,9
17. Sc = 19,5 N = 18,2 O = 62,3
18. Co = 39,0 N = 18,6 O = 42,4
19. Co = 32,2 N = 15,3 O = 52,5
20. Al = 13,0 C = 17,4 O = 69,5
21. Ca = 13,9 W = 63,9 O = 22,2
22. K = 24,0 W = 56,4 O = 19,6
23. Zr = 49,8 Si = 15,3 O = 34,9

[nahoru][matchem-výpočty vzorců][matchem][go home]
Go home