6.11.1999 20:45:53
V. Vzorce solí
s jedním centrálním atomem (monomery)

Zapiš empirický, molekulový, funkční a strukturně elektronový vzorec následujících sloučenin

zde je řešení v kapitole vzorce (a zde příslušná metodika,)

  název
1. fosforečnan trivápenatý
2. fosforečnan tridraselný
3. chlornan vápenatý
4. chloritan vápenatý
5. chlorečnan vápenatý
6. chloristan vápenatý
7. siřičitan hlinitý
8. síran hlinitý
9. siřičitan vápenatý
10. síran vápenatý
11. síran draselný
12. dusitan barnatý
13. dusičnan barnatý
14. dusitan amonný
15. dusičnan amonný
16. dusičnan titaničitý
17. dusičnan skanditý
18. dusitan kobaltnatý
19. dusičnan kobaltnatý
20. uhličitan hlinitý
21. wolframan vápenatý
22. wolframan draselný
23. křemičitan zirkoničitý

[nahoru][obecchem-vzorce][matchem-výpočty vzorců][go home]
Go home