14.03.2006 16:14:15
Výpočty a určování vzorců

Podrobné řešení příkladu
I.A 9

Zadání
Urči název a vypočítej empirický, molekulový, funkční a strukturně elektronový vzorec následující sloučeniny
zde je metodika


zadání v procentech

9. H = 2,2 I = 55,7 O = 42,1

 

podrobné řešení
1.krok: dělení relativní atomovou hmotností
vodík jód kyslík
2,2/1 = 2,20 55,7/ 126,9 = 0,44 42,1/16 = 2,63
2.krok: dělení nejmenším koeficientem
vodík jód kyslík
2,2/0,44 = 5,00 0,44/ 0,44 = 1 2,63/0,44 = 5,97
3.krok: zaokrouhlení
vodík jód kyslík
5,00»5 1 5,97»6
4.krok: určení názvu a vzorců
kyselina

pentahydrogenjodistá

H5IO6 H5IO6

[nahoru][matchem-výpočty vzorců][matchem][go home]
Go home