14.03.2006 16:14:15
Výpočty a určování vzorců

Podrobné řešení příkladu
I.B 2

Zadání

Urči název a vypočítej empirický, molekulový, funkční a strukturně elektronový vzorec následující sloučeniny
zde je metodika


zadání v procentech

2. H = 3,7 P = 37,8 O = 58,6

 

podrobné řešení
1.krok: dělení relativní atomovou hmotností
vodík fosfor kyslík
3,7/1 = 3,70 37,8/ 31,0 = 1,22 58,6/16 = 3,66
2.krok: dělení nejmenším koeficientem
vodík fosfor kyslík
3,70/1,22 = 3,03 1,22/ 1,22 = 1 3,66/1,22 = 3,00
3.krok: zaokrouhlení
vodík fosfor kyslík
3,03»3 1 3,00»3
4.krok: určení názvu a vzorců
kyselina trihydrogenfosforitá

.........přesněji..........

hydridofosforečná

H3PO3 H3PO3

[nahoru][matchem-výpočty vzorců][matchem][go home]
Go home