14.03.2006 15:53:34
Výpočty a určování vzorců

Podrobné řešení příkladu

III.A 11

Zadání: Urči název a vypočítej empirický, molekulový, funkční a strukturně elektronový vzorec následující sloučeniny

zde je metodika


zadání v procentech

11. H = 6,3 C = 15,2 O = 60,8 N = 17,7

 

podrobné řešení
1.krok: dělení relativní atomovou hmotností
vodík uhlík kyslík dusík
6,3/1 = 6,30 15,2/12 = 1,27 60,8/16 = 3,8 17,7/14 = 1,26
2.krok: dělení nejmenším koeficientem
vodík uhlík kyslík dusík
6,30/1,26 = 5,00 1,27/ 1,26 = 1,01 3,8/1,26 = 3,02 1,26/1,26 = 1
3.krok: zaokrouhlení
vodík uhlík kyslík dusík
5,00»5 1,01»1 3,02»3 1
4.krok: určení názvu a vzorců
hydrogen-

uhličitan

amonný

NH5CO3 NH5CO3

[nahoru][matchem-výpočty vzorců][matchem][go home]
Go home