14.03.2006 16:52:21
Výpočty a určování vzorců

Podrobné řešení příkladu
I.G 2

Zadání

Urči název a vypočítej empirický, molekulový, funkční a strukturně elektronový vzorec následující sloučeniny
zde je metodika


zadání v procentech

2. H = 2,1 P = 31,9 O = 66,0

 

podrobné řešení
1.krok: dělení relativní atomovou hmotností
vodík fosfor kyslík
2,1/1 = 2,10 31,9/31,0 = 1,03 66,0/16 = 4,13
2.krok: dělení nejmenším koeficientem
vodík fosfor kyslík
2,10/1,03 = 2,04 1,03/ 1,03 = 1 4,13/1,03 = 4,01
3.krok: zaokrouhlení
vodík fosfor kyslík
2,04»2 1 4,13»4
4.krok: určení názvu a vzorců
kyselina

tetrahydrogenperoxodifosforečná

H2PO4 H4P2O8

[nahoru][matchem-výpočty vzorců][matchem][go home]
Go home