5.11.1999 00:11:52
I. Vzorce peroxokyselin
s jedním centrálním atomem (monomery)

zde je zadání v kapitole vzorce (a zde příslušná metodika,) zde v kapitole výpočty vzorců (a zde je příslušná metodika)

  název vzorec

empirický

vzorec

molekulový

vzorec funkční

vzorec strukturní

1. kyselina

peroxodusičná

HNO4 HNO4
2. kyselina

trihydrogenperoxofosforečná

H3PO5 H3PO5
3. kyselina

peroxosírová

H2SO5 H2SO5

[nahoru][obecchem-vzorce][matchem-výpočty vzorců][go home]
Go home