5.11.1999 00:11:52
I. Vzorce peroxokyselin

Zapiš empirický, molekulový,funkční a strukturně elektronový vzorec následujících sloučenin
s jedním centrálním atomem (monomery)

zde je řešení v kapitole vzorce (a zde příslušná metodika,) zde v kapitole výpočty vzorců (a zde je příslušná metodika)

  název
1. kyselina peroxodusičná
2. kyselina trihydrogenperoxofosforečná
3. kyselina peroxosírová

[nahoru][obecchem-vzorce][matchem-výpočty vzorců][go home]
Go home