14.03.2006 15:53:34
Výpočty a určování vzorců

Podrobné řešení příkladu

III.D 1

Zadání: Urči název a vypočítej empirický, molekulový, funkční a strukturně elektronový vzorec následující sloučeniny

zde je metodika


zadání v procentech

1. H = 4,4 P = 27,2 O = 56,2 N = 12,3

 

podrobné řešení
1.krok: dělení relativní atomovou hmotností
vodík fosfor kyslík dusík
4,4/1 = 4,40 27,2/31 = 0,88 56,2/16 = 3,51 12,3/14 = 0,88
2.krok: dělení nejmenším koeficientem
vodík fosfor kyslík dusík
4,40/0,88 = 5,00 0,88/ 0,88 = 1 3,51/0,88 = 3,99 0,88/0,88 = 1
3.krok: zaokrouhlení
vodík fosfor kyslík dusík
5,00»5 1 3,99»4 1
4.krok: určení názvu a vzorců
dihydrogen-

peroxodifosforečnan

amonný

NH5PO4 N2H10P2O8

[nahoru][matchem-výpočty vzorců][matchem][go home]
Go home