6.11.1999 01:14:23
I. Vzorce kyslíkatých kyselin

s jedním centrálním atomem (monomery)

zde je zadání v kapitole vzorce (a zde příslušná metodika,) zde v kapitole výpočty vzorců (a zde je příslušná metodika)

  název vzorec

empirický

vzorec

molekulový

vzorec funkční

vzorec strukturní

1. kyselina

dusitá

HNO2 HNO2
2. kyselina

dusičná

HNO3 HNO3
3. kyselina

trihydrogenfosforečná

H3PO4 H3PO4
4. kyselina

chlorná

HClO HClO
5. kyselina

chloritá

HClO2 HClO2
6. kyselina

chlorečná

HClO3 HClO3
7. kyselina

chloristá

HClO4 HClO4
8. kyselina

jodistá

HIO4 HIO4
9. kyselina

pentahydrogenjodistá

H5IO6 H5IO6
10. kyselina

sírová

H2SO4 H2SO4
11. kyselina

hexahydrogentellurová

H6TeO6 H6TeO6
12. kyselina

uhličitá

H2CO3 H2CO3
13. kyselina

orthokřemičitá

H4SiO4 H4SiO4

[nahoru][obecchem-vzorce][matchem-výpočty vzorců][go home]
Go home