6.11.1999 01:14:23
I. Vzorce kyslíkatých kyselin

Zadání: Zapiš empirický,molekulový,funkční a strukturně elektronový vzorec následujících sloučenin s jedním centrálním atomem (monomery)

zde je řešení v kapitole vzorce (a zde příslušná metodika,)

  název
1. kyselina dusitá
2. kyselina dusičná
3. kyselina trihydrogenfosforečná
4. kyselina chlorná
5. kyselina chloritá
6. kyselina chlorečná
7. kyselina chloristá
8. kyselina jodistá
9. kyselina pentahydrogenjodistá
10. kyselina sírová
11. kyselina hexahydrogentellurová
12. kyselina uhličitá
13. kyselina orthokřemičitá

[nahoru][obecchem-vzorce][matchem-výpočty vzorců][go home]
Go home