14.03.2006 17:19:43
Výpočty a určování vzorců

Podrobné řešení příkladu

III.B 2

Zadání: Urči název a vypočítej empirický, molekulový, funkční a strukturně elektronový vzorec následující sloučeniny

zde je metodika


zadání v procentech

2. H = 5,7 P = 27,1 O = 48,9 N = 18,3

 

podrobné řešení
1.krok: dělení relativní atomovou hmotností
vodík fosfor kyslík dusík
5,7/1 = 5,70 27,1/31 = 0,87 48,9/16 = 3,06 18,3/14 = 1,31
2.krok: dělení nejmenším koeficientem
vodík fosfor kyslík dusík
5,70/0,87 = 6,55 0,87/ 0,87 = 1 3,06/0,87 = 3,52 1,31/0,87 = 1,51
3.krok: zaokrouhlení

(vzhledem k tomu, že řada prvků má čísla s polovinou za desetinnou čárkou, tak až po rozšíření číslem dvě)

vodík fosfor kyslík dusík
6,55.2=13,10»13 1.2 = 2 3,52.2=7,04»7 1,51.2 = 3,02»3
4.krok: určení názvu a vzorců
hydrogen

difosforečnan

triamonný

N3H13P2O7 N3H13P2O7

[nahoru][matchem-výpočty vzorců][matchem][go home]
Go home