6.11.1999 18:33:43 III.
Vzorce peroxohydrogensolí
s dvěma centrálními atomy
zde je zadání v kapitole vzorce (a zde příslušná metodika,) zde v kapitole vzorců (a zde je příslušná metodika)

  název vzorec

empirický

vzorec

molekulový

vzorec funkční

vzorec strukturní

1. dihydrogen-

peroxodifosforečnan

amonný

NH5PO4 N2H10P2O8

[nahoru][obecchem-vzorce][matchem-výpočty vzorců][go home]
Go home