8.11.1999 01:54:38 III.
Vzorce hydrogenssolí
s více centrálními atomy (monomery)
zde je zadání v kapitole vzorce (a zde příslušná metodika,) zde v kapitole výpočty vzorců (a zde je příslušná metodika)

  název vzorec

empirický

vzorec

molekulový

vzorec funkční

vzorec strukturní

s iontovou vazbou

1. dihydrogen-

difosforečnan

amonný

N2H10P2O7 N2H10P2O7
2. hydrogen

difosforečnan

triamonný

N3H13P2O7 N3H13P2O7
3. hydrogen-

divanadičnan

triamonný

N3H13V2O7 N3H13V2O7
4. dihydrogen-

divanadičnan

amonný

N2H10V2O7 N2H10V2O7

[nahoru][obecchem-vzorce][matchem-výpočty vzorců][go home]
Go home