7.11.1999 21:24:23
VI. Vzorce bezkyslíkatých kyselin a jejich solí
(s výjimkou kyanátů a isokyanátů)

zde je zadání v kapitole vzorce (a zde příslušná metodika,) zde v kapitole výpočty vzorců (a zde je příslušná metodika)

  název vzorec
empirický
vzorec
molekulový
vzorec funkční
vzorec strukturní
1. fosfan PH3 PH3
2. sulfan

(kyselina
sirovodíková)

H2S H2S
3. dikyan CN C2