7.11.1999 21:24:23
VI. Vzorce bezkyslíkatých kyselin a jejich solí

(s výjimkou kyanátů a isokyanátů)

Zapiš empirický,molekulový,funkční a strukturně elektronový vzorec následujících sloučenin

zde je řešení v kapitole vzorce (a zde příslušná metodika)

  název
1. fosfan
2. sulfan (kyselina sirovodíková)
3. dikyan
4. kyanovodík
5. kyanid draselný
6. kyanát draselný
7. isokyanát draselný

[nahoru][obecchem-vzorce][matchem-výpočty vzorců][go home]
Go home