6.11.1999 18:33:43
I. Vzorce kyslíkatých kyselin

s jedním centrálním atomem (polymery)

zde je zadání v kapitole vzorce (a zde příslušná metodika,) zde v kapitole výpočty vzorců (a zde je příslušná metodika)

  název vzorec

empirický

vzorec

molekulový

vzorec funkční

vzorec strukturní

1. kyselina (poly)metaarseničná HAsO3 HAsO3
2. kyselina (poly)metafosforečná HPO3 HPO3
3. kyselina

(poly)metakřemičitá

H2SiO3 H2SiO3
4. kyselina

(poly)metatellurová

H2TeO4 H2TeO4

[nahoru][obecchem-vzorce][matchem-výpočty vzorců][go home]
Go home