6.11.1999 18:33:43
I. Vzorce kyslíkatých kyselin

Zadání: Zapiš empirický,molekulový,funkční a strukturně elektronový vzorec následujících sloučenin
s jedním centrálním atomem (polymery)

zde je řešení v kapitole vzorce (a zde příslušná metodika,)

  název
1. kyselina (poly)metaarseničná
2. kyselina (poly)metafosforečná
3. kyselina (poly)metakřemičitá
4. kyselina (poly)metatellurová

[nahoru][obecchem-vzorce][matchem-výpočty vzorců][go home]
Go home